Camera 360 oto 5D Max IKA

12,500,000

  • Thương hiệu : IKA Sony
  • Góc nhìn : 15
  • Hình ảnh : Thẳng tuyệt đối (update 2023 )
  • Mắt camera : Sony IMX 335
  • Ghi hình : Có
  • Hỗ trợ đánh lái : Có
  • Parking mode : Có
  • P Key : Có
Tư Vấn