Màn androdi liền 360 12.3 inh

9,500,000

Cấu hình của các loại màn hình 12.3 inh như sau :

  1. Cấu hình tối ưu Chip 8x, Ram 3/ Rom 32 G : Giá từ 9tr
  2. Cấu hình cao chip 8X, ram4G/ Rom 64 G : Giá từ 12,5tr
  3. Cấu hình siêu cấp chip 8X, ram6/ Rom 128 G  : Giá từ 16tr
Tư Vấn